ยกระดับคุณภาพการศึกษา น้อมนำพาเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรมความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม ฉบับที่ ๖/๒๕๖๔ 05 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 11 มิ.ย. 64
การออกหนังสือรับรองสถานฑูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน 04 มิ.ย. 64
วรสารโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 02 มิ.ย. 64
ภาพกิจกรรม
บทความน่ารู้
ความหมายของดอกไม้จันทร์พระราชทานชนิดต่างๆ
Thailand 4.0
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน